Latvijas Jauno mednieku klubs

 Kas ir LATMA?

Latvijas jauno mednieku klubs ir Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) struktūrvienība.

Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) ir bezpeļņas organizācija, kura dibināta 2000.gada aprīlī Rīgā kā sabiedriska organizācija, bet 2004.gadā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tika pārreģistrēta par biedrību. LATMA ir starptautiski atzīta organizācija – FACE (Eiropas Savienības Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija) biedrs.

Asociācijas galvenie mērķi:

  • attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un to apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas principiem
  • popularizēt medības
  •  sadarbībā ar valsts institūcijām piedalīties medības reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē
  • pārstāvēt savu biedru intereses gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Darbība:

  • LATMA organizē un veicina mednieku, trofeju ekspertu un kinologu apmācību, rīko medību trofeju un suņu izstādes, kā arī citus mednieku sabiedriskos pasākumus.
  • LATMA sniedz asociācijas biedriem konsultācijas medību saimniecības organizācijas un citos ar medībām saistītos jautājumos, piedalās medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskajā izpētē.

LATMA mājaslapas adrese šeit!